Zapisz dziecko
Zapisz dziecko do przedszkola
Pomyślnie wysłano wiadomość
Wypełniając i wysyłając do nas formularz wyrażasz zgodę na postanowienia Regulaminu oraz Polityki Prywatności
Zadaj pytanie
Pomyślnie wysłano wiadomość
Wypełniając i wysyłając do nas formularz wyrażasz zgodę na postanowienia Regulaminu oraz Polityki Prywatności
Napisz do poradni
Pomyślnie wysłano wiadomość
Wypełniając i wysyłając do nas formularz wyrażasz zgodę na postanowienia Regulaminu oraz Polityki Prywatności
Nagłówek tło Nagłówek tło mobile
Terapia indywidualna
Terapie indywidualne przeznaczone są dla dzieci w wieku niemowlęcym, przedszkolnym i szkolnym. W zależności od potrzeb dziecka terapię prowadzi psycholog, pedagog lub logopeda.
Terapia psychologiczna dla dzieci
Terapia psychologiczna dla dzieci

Terapia psychologiczna ukierunkowana jest na wspieranie dziecka w rozwoju na miarę jego możliwości. Może się skupiać też na pracy z emocjami, wzmacnianiu mocnych stron i niwelowaniu wewnętrznych barier w funkcjonowaniu społecznym, poznawczym i emocjonalnym.

Dowiedz się więcej
Terapia pedagogiczna dla dzieci
Terapia pedagogiczna dla dzieci

Terapia pedagogiczna jest to długofalowa pomoc i wsparcie dla tych dzieci, które przejawiają trudności percepcyjne, grafomotoryczne, manualne, mają problem z nadążaniem za rówieśnikami w przedszkolu lub przejawią trudności edukacyjne w szkole.

Dowiedz się więcej
Terapia logopedyczna
Terapia logopedyczna

Im lepiej dziecko mówi, tym łatwiej nawiązać mu kontakt z rówieśnikami i odnaleźć się w wielu trudnych społecznie sytuacjach.

Dowiedz się więcej
Terapia Integracji Sensorycznej
Terapia Integracji Sensorycznej

Integracja sensoryczna polega na takim uporządkowaniu bodźców odbieranych przez nasze zmysły, aby mogły one być wykorzystane w celowym działaniu. Terapia integracji ma formę zabawową, poprzez różnorodne ćwiczenia ruchowe dziecko integruje bodźce zmysłowe i własne doświadczenia tak, aby móc je wykorzystać w celowym działaniu i procesach uczenia się.

Dowiedz się więcej
Terapia ręki
Terapia ręki

Terapia ręki to nie tylko usprawnianie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców. To również budowanie solidnej podstawy pod ruchy dłoni poprzez prawidłową postawę ciała podczas siedzenia, aktywizację tułowia, stawu barkowego i łokciowego. 

Dowiedz się więcej