Zapisz dziecko
Zapisz dziecko do przedszkola
Pomyślnie wysłano wiadomość
Wypełniając i wysyłając do nas formularz wyrażasz zgodę na postanowienia Regulaminu oraz Polityki Prywatności
Zadaj pytanie
Pomyślnie wysłano wiadomość
Wypełniając i wysyłając do nas formularz wyrażasz zgodę na postanowienia Regulaminu oraz Polityki Prywatności
Napisz do poradni
Pomyślnie wysłano wiadomość
Wypełniając i wysyłając do nas formularz wyrażasz zgodę na postanowienia Regulaminu oraz Polityki Prywatności
Nagłówek tło Nagłówek tło mobile

Oferta programowa

Zajęcia dopasowane
do potrzeb dziecka
Przedszkole realizuje plan nauczania zgodnie z podstawą programową w trosce o każdą jednostkę
Zajęcia edukacyjne
Zajęcia edukacyjne
Codzienne zajęcia edukacyjne pomagają dzieciom w budowaniu wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym. Rozwijają umiejętności prezentowania swojej wiedzy i myśli w sposób zrozumiały dla innych. Ważnym elementem naszych zajęć jest zapewnienie przedszkolakom lepszych szans edukacyjnych. Wspieramy ich ciekawość, aktywność i samodzielność, a także staramy się kształtować te wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej. Kładziemy duży nacisk na wspomaganie rozwoju mowy, edukację matematyczną oraz kształtowanie u dzieci gotowości do nauki czytania i pisania. Zajęcia oparte są o podstawę programową wychowania przedszkolnego.
Dowiedz się więcej
Zajęcia specjalistyczne
Zajęcia specjalistyczne
Przeciętne dziecko nie istnieje – dzieci różnią się cechami osobowości, zdolnościami i upodobaniami, dlatego każde z nich wymaga indywidualnego podejścia. Warto jednak pamiętać, że niezbędne jest łączenie indywidualizacji i współpracy tak, by dziecko mogło osiągnąć maksimum swoich możliwości i być szczęśliwe w zgranej grupie przedszkolnej.Sposób pracy z dzieckiem niepełnosprawnym ma wpływ na jego rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny, dlatego często kształtuje jego dalsze losy życiowe. Integracja ma na celu zachowanie ciągłości kształcenia, wychowania i uspołecznienia dziecka. Nasze doświadczenia wskazują, że warto zapisywać dzieci do oddziałów integracyjnych. Izolacja i brak zrozumienia dotyka nie tylko dzieci niepełnosprawne, ale również te prawidłowo rozwijające się. Integracja pozwala nauczyć się wrażliwości, pokonać lęk i „oswoić się” z innością rówieśników. Przedszkole integracyjne nie tylko uczy i rozwija, lecz daje też szansę nauczenia się czegoś bardzo ważnego w życiu – tolerancji i szacunku dla innych już od najmłodszych lat.
Dowiedz się więcej
Ponad to:
Zajęcia
plastyczne
Zajęcia
kulinarne
Poznawanie
i doświadczanie
świata
Zajęcia
dodatkowe