Zapisz dziecko
Zapisz dziecko do przedszkola
Pomyślnie wysłano wiadomość
Wypełniając i wysyłając do nas formularz wyrażasz zgodę na postanowienia Regulaminu oraz Polityki Prywatności
Zadaj pytanie
Pomyślnie wysłano wiadomość
Wypełniając i wysyłając do nas formularz wyrażasz zgodę na postanowienia Regulaminu oraz Polityki Prywatności
Napisz do poradni
Pomyślnie wysłano wiadomość
Wypełniając i wysyłając do nas formularz wyrażasz zgodę na postanowienia Regulaminu oraz Polityki Prywatności
Nagłówek tło Nagłówek tło mobile
Diagnoza
Diagnoza jest jednym z głównych zadań poradni. Jej celem jest wyjaśnienie przyczyn trudności w rozwoju lub zachowaniu dziecka.
Diagnoza psychologiczna
Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna to proces, dzięki któremu możemy poznać przyczyny trudności w uczeniu się lub w zachowaniu naszego dziecka.

Dowiedz się więcej
Diagnoza gotowości szkolnej
Diagnoza gotowości szkolnej

Dojrzałość szkolna to gotowość dziecka do podjęcia obowiązku szkolnego. Diagnoza tej gotowości pozwala ocenić prawidłowy rozwój psychomotoryczny oraz emocjonalny dziecka oraz równowagę między jego rozwojem, a obowiązkami stawianymi przez szkołę. 

Dowiedz się więcej
Diagnoza ryzyka dysleksji
Diagnoza ryzyka dysleksji

O ryzyku dysleksji rozwojowej mówimy wyłącznie w przypadku dzieci, które nie rozpoczęły jeszcze nauki w klasie IV szkoły podstawowej. Objawy nieharmonijnego rozwoju mogące zapowiadać późniejsze trudności z nauką czytania i pisania widoczne są już w edukacji przedszkolnej. Stąd też tak ważna jest wczesna diagnoza i objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną. 

Dowiedz się więcej
Specyficzne trudności w uczeniu się - dysleksja, dysgrafia, dysortografia
Specyficzne trudności w uczeniu się - dysleksja, dysgrafia, dysortografia

Diagnoza dysleksji rozwojowej dotyczy uczniów klas IV szkoły podstawowej i starszych. Dotyczy specyficznych trudności w nauce czytania (dysleksja), poprawnego piania (dysortografia) i czytelnego pisma (dysgrafia).

Dowiedz się więcej
Diagnoza całościowych zaburzeń rozwojowych pod postacią autyzmu lub Zespołu Aspergera
Diagnoza całościowych zaburzeń rozwojowych pod postacią autyzmu lub Zespołu Aspergera

Diagnozowanie całościowych zaburzeń rozwoju jest wieloetapowe. Nie ma jednego testu lub badania, które jednoznacznie określi zaburzenia ze spektrum autyzmu. W proces diagnostyczny zaangażowany jest zespół specjalistów różnych dziedzin, aby móc uwzględnić wszystkie sfery rozwoju dziecka. Niezbędny jest psycholog i psychiatra, często w diagnozę włączany jest logopeda, terapeuta SI a w razie dodatkowych problemów ze zdrowiem również lekarze różnych specjalności.

Dowiedz się więcej
Diagnoza Integracji Sensorycznej
Diagnoza Integracji Sensorycznej

Diagnoza procesów integracji sensorycznej to wywiad z rodzicami, szczegółowa obserwacja zachowania dziecka, zastosowanie odpowiednich testów oraz analiza ich wyników. Taką diagnozę może wykonać jedynie certyfikowany terapeuta SI.

Dowiedz się więcej
Diagnoza logopedyczna
Diagnoza logopedyczna

Logopedia jest dziedziną zajmującą się szeroko pojętą komunikacją – nadawaniem mowy, przetwarzaniem języka, emisją głosu oraz jej zaburzeniami. 

Szczegółowa diagnoza logopedyczne obejmuje zebranie wywiadu rozwojowego, ustalenie sposobów, w jaki dziecko porozumiewa się, jak rozumie komunikaty słowne, jak realizuje wypowiedzi. Ocenę budowy i płynności aparatu artykulacyjnego, ocenę sprawności czynności fizjologicznych tj. oddychanie, połykanie, żucie. Logopeda wykonanie orientacyjne badanie ostrości słuchu fizjologicznego oraz badanie słuchu fonematycznego. Analizuje wyniki badań specjalistycznych (audiologicznych, foniatrycznych, neurologicznych czy psychologicznych) oraz w razie potrzeby zleca dodatkowe badania.

Dowiedz się więcej