Zapisz dziecko
Zapisz dziecko do przedszkola
Pomyślnie wysłano wiadomość
Wypełniając i wysyłając do nas formularz wyrażasz zgodę na postanowienia Regulaminu oraz Polityki Prywatności
Zadaj pytanie
Pomyślnie wysłano wiadomość
Wypełniając i wysyłając do nas formularz wyrażasz zgodę na postanowienia Regulaminu oraz Polityki Prywatności
Napisz do poradni
Pomyślnie wysłano wiadomość
Wypełniając i wysyłając do nas formularz wyrażasz zgodę na postanowienia Regulaminu oraz Polityki Prywatności
Nagłówek tło Nagłówek tło mobile
Wróć
Zajęcia edukacyjne

Zajęcia prowadzone są w formie zajęć organizowanych całą grupą jak również w małych zespołach czy indywidualnie – w zależności od rodzaju zajęć i potrzeb malucha. Do nauki stosowane są podręczniki, pomoce dydaktyczne i różnego rodzaju materiały edukacyjne, dzięki którym przedszkolaki łatwiej przyswajają wiedzę i lepiej rozumieją poruszane tematy.

W tuptusiowych przedszkolach wszystkie zajęcia organizowane są w taki sposób, by uczenie się było oparte nie tylko na zabawie ale faktycznym działaniu, doświadczaniu i w miarę postępów samodzielnym rozwiązywaniu stawianych wyzwań wykorzystując przy tym wszystkie zmysły. Dbamy o wysoki poziom zajęć dydaktycznych stosując sprawdzone metody pracy włączając w program nauczania różne metody takie jak elementy pedagogiki Marii Montessori, Metodę Dobrego Startu, elementy pedagogiki i zabaw, elementy metod nauczania wg prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej czy metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Należymy także do projektu czytelniczego „Cała polska Czyta Dzieciom” i raz w miesiącu odwiedzamy pobliską bibliotekę.

Wśród licznych form edukacyjnych w tuptusiowych przedszkolach ważną rolę odgrywają wycieczki, w trakcie których dzieci wychodzą poza znany im świat sal przedszkolnych i poznają, doświadczają wszystkimi zmysłami oraz uczą się ciekawych rzeczy. Podczas takich wycieczek mają kontakt z miejscami i przedmiotami z jakimi na co dzień nawet w dorosłym świecie my, Rodzice, nie mamy kontaktu – przez co później, podczas opowieści dziecka o jego przeżyciach także dorośli mogą dowiedzieć się czegoś więcej. Wycieczki to także doskonały sposób na zetknięcie się dzieci bezpośrednio z rzeczywistością – dzięki temu poznają świat nie tylko na poziomie nauczania przedszkolnego ale także ten prawdziwy, codzienny – świat dorosłych.

W edukacji poznawczej ważnym aspektem jest systematyczne poszerzanie wiedzy o świecie, nauka logicznego myślenia, ćwiczenie pamięci i koncentracji, wykorzystywanie wszystkich zmysłów w poznawaniu świata, przetwarzanie informacji i dostrzeganie zmian. Plan zajęć w tuptusiowych przedszkolach jest tak organizowany, by łączyć ze sobą takie zadania, które pozwalają na naukę wykorzystując wszystkie powyższe metody wywołując tym samym pożądane reakcje.

W edukacji matematycznej opieramy zajęcia na dziecięcej matematyce wg metody nauczania prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej. Są to zestawy gier, zabaw i ciekawych zadań kształtujących orientację przestrzenną, postrzeganie rytmów, kształtujące umiejętności liczenia, klasyfikowania, dodawania i odejmowania, mierzenia i ważenia.

Wszystkie zajęcia edukacyjne określone są w planie zajęć każdego dnia dla poszczególnych grup wiekowych w oparciu o program wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 2017 roku.